MOSAIC Staff

Hyon Chu Yi-Baker Director 408-924-6245 hyonchu.yi@sjsu.edu
Caz Salamanca Assistant Director 408-924-6562 caz.salamanca@sjsu.edu
Amanda Aldama GENERATE Coordinator 408-9246255 amanda.aldama@sjsu.edu
  Graduate Intern 408-924-6255 mosaic@sjsu.edu
Fatema Elbakoury Diversity Advocate Intern
408-924-6255 mosaic@sjsu.edu
Elaine Le Diversity Advocate Intern 408-924-6255 
mosaic@sjsu.edu
DaMaya Wallace Diversity Advocate Intern 408-924-6255  mosaic@sjsu.edu
Ian Zamora Diversity Advocate Intern 408-924-6255  mosaic@sjsu.edu
Crystal Perez GENERATE Intern 408-924-6255  mosaic@sjsu.edu
Amy Yang GENERATE Intern 408-924-6255  mosaic@sjsu.edu
Victoria Melgoza Office Assistant 408-924-6255  mosaic@sjsu.edu
Shamani Anongchanya Office Assistant 408-924-6255 mosaic@sjsu.edu
Fernando Sanchez Graphic Designer 408-924-6255  mosaic@sjsu.edu