MOSAIC Staff

Hyon Chu Yi-Baker Director 408-924-6245 hyonchu.yi@sjsu.edu
Caz Salamanca Assistant Director 408-924-6562 caz.salamanca@sjsu.edu
Yesenia Ramos Graduate Intern 408-924-6255 mosaic@sjsu.edu
Zain Ahmed Diversity Advocate Intern
408-924-6255 mosaic@sjsu.edu
Fatema Elbakoury Diversity Advocate Intern 408-924-6255 
mosaic@sjsu.edu
Ashlei McPherson Diversity Advocate Intern 408-924-6255  mosaic@sjsu.edu
Nay Min-Tin Diversity Advocate Intern 408-924-6255  mosaic@sjsu.edu
Victoria Melgoza Office Assistant 408-924-6255  mosaic@sjsu.edu
Danielle Milano Office Assistant 408-924-6255 mosaic@sjsu.edu
Lorenz Ortiz Graphic Designer 408-924-6255  mosaic@sjsu.edu