Kovaleva, Olga

Kovaleva, Olga

Lecturer AY-B, Mathematics

Email

Preferred: olga.kovaleva@sjsu.edu

Telephone

Preferred: (408) 924-7486

Education

  • Doctor of Philosophy, Mathematics, Foreign Institution, 2000