Staff

Peter A. LeePeter A. Lee, Ph.D.

Professor and Director
School of Social Work 
(408) 924-5847
peter.a.lee@sjsu.edu

 

 
 
Amy Lebichuck, Title IV-E Project CoordinatorAmy Lebichuck, LCSW (she/her)
Title IV-E Project Coordinator
(408) 924-5833
amy.lebichuck@sjsu.edu
 
 
 
 
 
Sergio R. Serna, Assistant Title IV-E Project CoordinatorSergio R. Serna, LCSW
Assistant Title IV-E Project Coodintator
sergio.serna@sjsu.edu
 
 
 
 

Pnina Green, Project Coordinator

Pnina Green, LCSW 

Senior Associate Coordinator
paulette.green@sjsu.edu

 

 

 

Administrative Assistant

Maria Zuniga
Title IV-E Administrative Assistant
(408) 924-5834
maria.zunigamontejano@sjsu.edu